Garancia, elállási jog, jótállás

Garancia, elállási jog, és jótállás

 

Gyártói garancia:

Gyártói garanciás mobiltelefonok/tabletek esetében - ami 12 - 24 -36 hónapos jótállási időtartam - ez a mobiltelefonok gyártói által nyújtott teljes körű garancia. Az Apple iPhone mobiltelefonok és iPad tabletek esetében a gyártó nem bocsát ki garancialevelet. A készülék első bekapcsolásakor az Apple ID-val és SIM kártyával történő beüzemelés (aktiválás) után a központi elektronikus rendszerükben tartják nyilván a regisztrált adatokat. Az aktiválás ellenőrizhető minden Apple termék IMEI vagy S/N azonosítójának ismeretében a gyártó honlapján keresztül.
 

Forgalmazói garancia : 12 hónap teljes körű gyártói garancia, plusz 12 hónap szoftvergarancia. A tartozékokra (töltő, adatkábel, headset, stb.) és a fizikai károkra a garancia NEM vonatkozik.

 

A jótállási felelősséget kizáró feltételekről:
a) Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás.
b) Szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat

c) Az iPhone szervizén kívül végzett beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás, szoftverfrissítés.
d) Hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver vagy vírus okozta meghibásodás.
e) Természetes elhasználódás.

Az adattárolókon elhelyezett adatokért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben b) pontban felsorolt feltételekből valamelyik (vagy akár több is) kimutatható a terméken, az azonnali garanciavesztéssel jár.
 

A jótállási és javítási határidőről:
-A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik.
- A termék vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék (jelentős része) tekintetében nem kezdődik újra.
- A fogyasztó az észlelt hibát cégünk felé a legrövidebb időn belül köteles jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik.

 

A javításról:
A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékekhez képest nem csökkenhet.
Ha a javítás során kiderül, hogy a bejelentett hiba nem gyártási eredetű (helytelen kezelés, vírus okozta), úgy cégünk fenntartja a jogot magának, hogy a mindenkori rezsióradíjat számítsa fel.
Javításhoz általában a komplett készüléket kell a szervizbe behozni (Eredeti csomagolásban, tartozékokkal. Cégünkkel történő előzetes egyeztetés alapján ettől el lehet térni.)
 

A javítás helye:
A jótállási (és szavatossági) igényét kérjük jelezze az info@profimobil.hu email címen. A hibás készüléket kérjük a 1085 Budapest, József krt. 21. fszt. 3. címre kérjük visszaküldeni. Személyes átvétel ezen a címen nem megoldható.

 

3 napos cseregarancia:
A 151/2003 törvényrendelet alapján jogosult vagy a készülék cseréjére, amennyiben 3 munkanapon belül a - készülék működését akadályozó - hibajelenséget tapasztalsz és kifejezetten kéred a készülék cseréjét. A 3 munkanap az igény bejelentésre vonatkozik, melyet egy szakértői vizsgálat fog hitelesíteni. A szakértői vizsgálat átlagosan 7-14 munkanap. Amennyiben a szakértői állásfoglalás és jegyzőkönyv alapján bizonyosságot nyer, hogy a készülékben tapasztalható, a működést akadályozó hibajelenség gyártói hibára vezethető vissza, úgy kérheted a készülék kicserélését társaságunktól. A 3 munkanapon túli bejelentés esetén társaságunk hatáskörébe tartozik a javítás vagy a csere választásának lehetősége.

Javítási, értesítési határidők:

- Ha a termék nem javítható: csere vagy vételár visszafizetés nyolc napon belül visszafizetésre kerül.
- Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a boltunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a boltunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vételár nyolc napon belül visszafizetésre kerül.

- Ha a termék javítható, de 15 nap alatt nem – tájékoztatást nyújtunk emailben vagy telefonon.
Boltunk továbbra is törekedni fog a termék 15 napon belüli javíttatására. Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a boltunk a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni fogja a javítás várható időtartamáról. A tájékoztatás történhet elektronikus úton is.

- Ha a termék 30 napon belül nem javítható: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés
- Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény cégünk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – boltunk köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a  vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 Az új, kötelező jótállásra vonatkozó szabályozás - ahogy korábban is - kizárólag fogyasztókra (A Ptk. 685. § d) pontja értelmében fogyasztónak minősül mindaz a személy, aki a gazdasági, vagy szakmai tevékenysége körén kívül köt szerződést.) vonatkoznak. 

Ezért a fogyasztónak nem minősülő vásárlóink esetében készülékeinkre továbbra is a 12 hónap teljes körű + 12 hónap szoftvergarancia érvényes.

14 napos elállási jog

Megrendelésed során élhetsz a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogoddal.

Internetes vásárlások esetén a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (naptári) napon belül indoklás nélkül elállhatsz, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozat elküldésével jelezheted. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmed, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

Fontos tudni, hogy az elállási jog lényege, hogy a 14 napos határidő alatt megbizonyosodhass arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati céljaid teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jogod elvesztéséhez. 

Ha a terméket nem csak kipróbáltad, hanem ezen felül is használtad (pl: SIM kártyával beüzemelted/aktiváltad), akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozol az Eladó felé.